Box 1: Werk en woning

Meer informatie uit de belastbaarheid van de inkomsten uit werk en woning.
+ Loon, ziektewetuitkeringen, fooien en dergelijke
+ AOW, pensioen, WAO, WIA, WW en ANW uitkeringen
+ Reisaftrek
+ Eigenwoning
+ Aftrek van kosten
+ Vrijgesteld loon
+ Sparen

- Mainpage
- Tarief box 1

 


Loon, ziektewetuitkeringen, fooien en dergelijke

Loon van een dienstbetrekking in Nederland wordt in Nederland belast voor de inkomstenbelasting. De werkgever houdt op loonheffingen in. De werkgever is verplicht om een jaaropgave te verstrekken van het ontvangen loon uit dienstbetrekking. Ingeval er geen andere inkomsten zijn dan het loon van één werkgever, zal de aangifte inkomstenbelasting geen te betalen of te ontvangen bedrag opleveren. Dat is waarschijnlijk anders als er twee werkgevers zijn. Dat komt door de oplopende tariefschijven, waarbij de werkgevers geen rekening kunnen houden met het inkomen van een andere werkgever.

Ook fooi is belast in de aangifte inkomstenbelasting. De werkgever hoeft hier echter geen loonheffingen op in te houden. Deze zullen dan ook niet op de jaaropgave vermeld staan.

Als gebruik wordt gemaakt van de levensloopregeling en verlof is opgenomen, moet ook de levensloopverlofkorting ook worden ingevuld.

Stel uw vraag hierover


AOW, pensioen, WAO, WIA, WW en ANW uitkeringen

Deze uitkeringen zijn evenals de inkomten uit loon belast voor de inkomtenbelasting. Ook worden er loonheffingen ingehouden. Toch moeten deze inkomsten apart worden aangegeven. Dat komt doordat deze inkomsten worden gezien uit 'vroegere dienstbetrekkeing'. Over deze inkomsten uit vroegere dienstbetrekking is bijvoorbeeld geen recht op arbeidskorting.

Stel uw vraag hierover


Reisaftrek

Als u regelmatig met het openbaar vervoer naar het werk gaat en de afstand meer dan tien kilometer bedraagt, kunt u in aanmerking komen voor reisaftrek. De hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal kilometers dat gereisd moet worden en de frequentie dat er gereisd wordt. Tevens moet van de werkgever een openbaarvervoerverklaring worden ontvangen.

De reisaftrek wordt bepaald aan de hand van een vaste tabel en varieert van € 0,- tot

Tip:
Vaak is het voordeliger om van de werkgever een reiskostenvergoeding te ontvangen van maximaal € 0,19 per kilometer dan gebruikmaking van de reisaftrek

€ 1.951 bij een reisafstand van >80km die minimaal 4 dagen in de week moet worden afgelegd. Eventuele reiskostenvergoedingen worden hierop in mindering gebracht.

Het is ook mogelijk om van de werkgever een onbelaste reiskostenvergoeding te krijgen. De vergoeding kan onbelast tot € 0,19 per kilometer worden verkregen. Dat geldt als met de fiets gereisd wordt. Deze regeling is vaak veel voordeliger dan de reisaftrek. Een reiskostenvergoeding die hoger is dan € 0,19 per kilometer is belast. De werkgever zal hier loonheffingen op inhouden.

Stel uw vraag hierover


Eigen Woning

De inkomsten van de eigen woning worden belast. Of beter: kosten van de eigen woning zijn aftrekbaar. Een eigen woning is de woning die u bezit en die u duurzaam als hoofdverblijf ter beschikking staat. De in het jaar betaalde rente van de eigenwoningschuld is aftrekbaar, maar voorzover deze hoger zijn dan de inkomsten uit eigen woning. De inkomsten uit eigen woning worden bepaald aan de hand van de WOZ-waarde van de woning.

Behalve betaalde rente kan bij aankoop van een nieuwe woning ook bepaalde aankoopkosten, zoals de afsluitkosten van de hypotheek aftrekbaar. Deze afsluitkosten zijn in 2009 aftrekbaar voor maximaal 1% van de hypotheeksom en bovendien niet hoger dan € 3.630.

Stel uw vraag hierover


Aftrek van kosten

Kosten in verband met uw dienstbetrekking zijn niet aftrekbaar (met uitzondering van de reisaftrek). Zo zijn bijvoorbeeld ook de kosten van een ontslagprocedure niet aftrekbaar. Anders dan de kosten bij loon, zijn de kosten die gemaakt worden voor periodieke uitkeringen wel aftrekbaar. Zo zouden de kosten van bijvoorbeeld uitkeringen van AOW, WW, WAO, WIA, etc aftrekbaar kunnen zijn van het inkomen. Gedacht kan worden aan proceskosten, advocaatkosten, reiskosten, telefoonkosten die gemaakt worden ter behoud of verhoging van de uitkering.

Stel uw vraag hierover


Vrijgesteld loon

Hoewel kostenaftrek in verband met loon uit dienstbetrekking niet mogelijk is, kan wel bepaald loon vrij van heffing verkregen worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor kostenvergoedingen en verstrekkingen voor onder andere ziekte. Ook mag bijvoorbeeld een cadeau verstrekt worden bij een jubileum van een werknemer die 25 of 40 jaar in dienst is.

Stel uw vraag hierover


Sparen

Het is ook mogelijk om een gedeelte van het inkomen te sparen voor een toekomstige verlofperiode via het levensloopsparen. De werkgever betaalt dit salaris dan niet uit, maar stort dit op een aparte geblokkeerde rekening van de werknemer. Het bedrag is maximaal 12% van het jaarsalaris. Zo kan werknemer in de toekomst een verlofperiode nemen, waarbij de betalingen vanuit deze rekening worden gedaan. Op dat moment worden wel loonheffingen ingehouden. Het tegoed dat maximaal op de geblokkeerde rekening mag worden opgebouwd is 210% van het jaarsalaris.

Stel uw vraag hierover