Box 1: Premies lijfrente e.d.

Meer informatie en tips over de belastbaarheid van andere inkomsten in box 1
+ Uitgaven voor lijfrenten, periodieke uitkeringen of andere inkomensvoorzieningen
+ Afkoop lijfrenten of andere negatieve uitgaven voor inkomensvoorziening

- Mainpage
- Tarief box 1

 


Uitgaven voor lijfrenten, periodieke uitkeringen of andere inkomensvoorzieningen

Uitgaven en kosten voor lijfrente, periodieke uitkeringen andere inkomensvoorzieningen zijn aftrekbaar van het inkomen. De lijfrente premies zijn aftrekbaar, afhankelijk van de beschikbare jaar- en reserveringsruimte. Zo wordt fiscaal gesstimuleerd om te sparen voor de oudedag.

Stel uw vraag hierover


Afkoop van lijfrente

Als u premies heeft betaald voor een lijfrente, dan zijn die aftrekbaar geweest. Als u het gespaarde bedrag hiervan opneemt, voor dat de einddatum van de overeenkomst is bereikt, of als er geen periodieke uitkering wordt bedongen voor het gespaarde bedrag, is de gehele afkoopsom ineens belast. Ook zal er een revisierente worden geheven van 20% op het bedrag van afkoopsom, tenzij het een oude (zogenaamde pre brede herwaarderings)lijfrente betreft.

Vanaf 2010 kan bij het aflopen van een lijfrenteverzekering een jaar gewacht worden met het overgaan tot een uitkering. Tot die tijd kunt u beslissen wat u precies met het gespaarde kapitaal wilt doen.

Stel uw vraag hierover

Tip:
Belastingheffing bij een inkomen tot 32.127 is lager voor 65-plussers dan voor 65-minners. Indien financieel mogelijk, is het slim om de uitkeringen pas na de 65-jarige leeftijd in te laten gaan.