Box 1 Inkomen

Veruit de meeste belastingplichtigen die aangifte inkomstenbelasting moeten doen hebben box 1 inkomen. In veel gevallen beperkt dit zich tot het inkomen uit een dienstbetrekking en de renteaftrek van de eigen woning. Kies rechts voor meer informatie over de specifieke belastbare inkomsten en bijbehorende tips.
+ Belastingtarief 2009
+ Jaarlijks wisselende inkomsten

- Mainpage

 

Ga naar box 1 inkomen:
- Werk en woning
- Andere inkomsten
- Premies lijfrente e.d.


Belastingtarief 2009

Voor personen jonger dan 65 jaar:
Schijf Belastbaar inkomen
meer dan
maar minder dan Inkomstenbelasting + premies volksverzekeringen Totaal heffing t/m schijf
1 € 0 € 17.878 33,5% € 5.989
2 € 17.878 € 32.127 42% € 11.973
3 € 32.127 € 54.776 42% € 21.485
4 € 54.776 hoger 52%

Voor personen jonger dan 65 jaar:
Schijf Belastbaar inkomen
meer dan
maar minder dan Inkomstenbelasting + premies volksverzekeringen Totaal heffing t/m schijf
1 € 0 € 17.878 15,6% € 2.788
2 € 17.878 € 32.127 24,1% € 6.224
3 € 32.127 € 54.776 42% € 15.734
4 € 54.776 hoger 52%


Jaarlijks wisselende inkomsten

Bij jaarlijks wisselende inkomsten is het mogelijk dat in het ene jaar geen belasting betaald hoeft te worden
en in een volgend jaar tegen 52% belasting betaald moet worden.

Dit heeft de wetgever als onredelijk ervaren en daarom is er bestaat er een mogelijkheid om bij wisselende inkomsten belastinggeld terug te krijgen. Dat kan via middeling.

Bij middeling wordt gedaan alsof er in een periode van drie jaren elk jaar evenveel inkomen zou zijn geweest. Het verschil met de hierover verschuldigde belastingen en de werkelijke belastingen kan terug worden verkregen (na vermindering van een drempelbedrag).

Middeling kan worden aangevraagd nadat alle aanslagen over de kalenderjaren waarop de middeling betrekking heeft, definitief zijn vastgesteld.

Stel uw vraag hierover

Tip:
Maak bij wisselende inkomsten gebruik van de mogelijkheid tot middeling van inkomen en ontvang belasting terug over de jaren waar u tegen een hoger tarief belasting betaalt hebt.