Box 1: Andere inkomsten

Meer informatie en tips over de belastbaarheid van andere inkomsten in box 1
+ Alimentatie of afkoopsommen daarvan
+ Periodieke uitkeringen
+ Inkomsten ujit het ter beschikkingstellen van vermogensbestanddelen
+ Teruggekregen bedrag of vergoeding

- Mainpage
- Tarief box 1

 


Alimentatie of afkoopsommen daarvan

Als alimentatie wordt ontvangen, bijvoorbeeld van een ex-echtgenoot, is deze uitkering belast. De betaler van de alimentatie zal geen loonheffingen hierop in hoeven te houden, zodat via de heffing van inkomstenbelasting door de ontvanger belasting afgedragen zal worden. Ook als er een afkoopsom van een alimentatie wordt ontvangen, is deze belast. Let op: als dit een hoog bedrag is, zal dit nadelige invloed hebben op het gemiddelde belastingtarief dat van toepassing is op de alimentatie uitkering, omdat het belastingtarief toeneemt, naarmate het inkomen stijgt.

Stel uw vraag hierover


Periodieke uitkeringen

Inkomsten uit bijvoorbeeld lijfrente uitkeringen zijn belast. Op periodieke uitkeringen zijn door de betaler geen loonheffingen ingehouden. Eventuele kosten die zijn gemaakt ter behoud of verhoging van de periodieke uitkering zijn aftrekbaar.

Stel uw vraag hierover


Inkomsten uit het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen

Als u een vermogen verhuurt, leent of anders ter beschikking stelt aan uw B.V. of een B.V. van een naaste zijn de inkomsten hiervan belast in box 1. Eventuele bijbehorende kosten zijn allemaal aftrekbaar.

Vanaf 2010 wordt 12% van de winst uit het ter beschikkingstellen van vermogensbestanddelen vrijgesteld van heffing. Ook worden andere faciliteiten mogelijk, die ondernemers voor de inkomstenbelasting ter beschikking staan. Zo kan een pand in 2010 zonder belastingheffing in de B.V. ingebracht worden. Bij een eventuele toekomstige verkoop van zo'n pand is de boekwinst niet belast tegen het tarief van de inkomstenbelasting (maximaal 52%, maar tegen het tarief van de vennootschapsbelasting (maximaal 25,5% / tarieven 2009).

Stel uw vraag hierover

 

Tip:
Als u een pand verhuurd aan uw B.V. worden de inkomsten belast in box 1. In 2010 is het mogelijk om het pand zonder fiscale afrekening in te brengen in uw B.V.


Teruggekregen bedrag of vergoeding

Als u aftrekposten in uw aangifte van voorgaande jaren hebt opgevoerd en de betreffende betaling in 2009 hebt terug ontvangen is deze ontvangst belast.

Stel uw vraag hierover