Meer nieuws en informatie
- Op deze regels komt één advertorial met tekst en link naar bijbehordende website. Interesse?

* maximaal zes adverteerders

Verbouwen/vernieuwen woning wordt goedkoper
De arbeidskosten op verbouwingen of renovaties van woningen, die tussen 1 oktober 2010 en 1 juli 2011 worden opgeleverd, worden tegen het lage omzetbelastingtarief van 6% belast in plaats van het reguliere tarief van 19%.
Lees meer....

Onbelaste vrijval spaarloon
Saldi op een geblokkeerde spaarloonrekening die betrekking hebben op 2009 of ouder kunnen vanaf 15 september 2010 onbelast worden opgenomen.
Lees meer....

Bijtelling voor het privé gebruik van uw auto kan minder!
De wetgever wil milieu-zuinige auto's stimuleren en heeft de bijtelling voor het privé gebruik van dergelijke auto's verlaagd van 25% tot 12%. Ook is er een tussencategorie van 19%. Minder bijtelling betekent minder belasting betalen. Een andere auto rijden levert u dus voordeel op.
Lees meer....

Extra schenking aan kinderen mogelijk bij aankoop van een woning
Vanaf 2010 is het mogelijk om gebruik te maken van een verhoogde vrijstelling van schenkingsrecht als wordt geschonken aan kinderen in verband met de aankoop van een woning.
Lees meer...

Spaar fiscaal gunstig met een lijfrente
Een slimme manier om belasting te besparen is door het aankopen van een lijfrente product bij een verzekeraar of bank. U kunt hier op meerdere manieren voordeel uit halen.
Lees meer...

Betaling voorlopige aanslag ineens of niet?
Als u over het jaar 2009 een voorlopige aanslag inkomstenbelasting hebt ontvangen, zult u ook over 2010 binnenkort weer een voorlopige aanslag ontvangen. Betaling ineens levert een betalingskorting op. Maar is dit wel zo voordelig?
Lees meer...

WGA premie niet aftrekbaar in 2009?
In belastingjaar 2008 was het mogelijk om WGA-premie die niet door uw werkgever vergoed werd, af te trekken van uw inkomen. De wetgever heeft dit onwenselijk geacht en gecorrigeerd met ingang van 2009. Heeft u geen aftrek gedaan in 2008? Soms is het dan nog mogelijk om dit te corrigeren!
Lees meer....

Extra controle op uitgaven voor levensonderhoud
Dit jaar zal er extra gecontroleerd worden op de aftrekpost uitgaven voor het levensonderhoud van kinderen onder de 30 jaar.
Lees meer....
Wijziging pensioenleeftijd in 67 jaar
Er is een wetsvoorstel om de pensioenleeftijd en de AOW leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar. Dat zal vanaf 2020 gaan gebeuren.
Lees meer....

Onderhoud woning wordt goedkoper
Eind 2009 heeft de wetgever het btw-tarief voor enkele dienstverlenende activiteiten in de bouw verlaagd. Dat betekent dat het goedkoper wordt in om huis te laten klussen.
Lees meer....

Ontslagvergoeding kan vanaf 2010 ook bij de bank gestort worden
Als bij een voortijdig ontslag een ontslagvergoeding wordt ontvangen, kon de heffing hierover uitgesteld worden door het afstorten van de vergoeding bij een verzekeraar. Vanaf 2010 is het ook mogelijk om heffing uit te stellen, door het bedrag op een geblokkeerde bankspaarrekening te storten.
Lees meer...

Meer over deze website
Vanaf 6 januari verstuurt de Belastingdienst aan zo´n negen miljoen Nederlanders de uitnodiging om voor 1 april 2010 belastingaangifte te doen. Op deze website staan allerlei tips ter besparing van inkomsten-belasting.
Lees meer....

Meer nieuws en informatie
- Op deze twee/drie regels komt één advertorial met tekst en link naar bijbehordende website. Interesse?

* maximaal zes adverteerders